Undervisningen

Den teoretiske undervisning foregår i

  •  Romalt Aktivitetshal, Romalt Boulevard 28

I vil altid være velkomne til at kontakte mig, for at høre nærmere eller stille spørgsmål!

Teoretisk undervisning er

  • om tirsdagen fra kl. 18 – 21:00

Selve teoriundervisningen er Drive4You, hvor i bliver delagtig gjort, da alle skal have størst udbytte, så I bliver gode sikre trafikanter og ikke nogle, som har lært prøverelateret “undervisning” udenad.

Underviseren vil altid være den samme person – da jeg mener, at jeres udvikling og kompetencer bliver bedst udviklet med det personlige kendskab. I skal altid føres fra en lettere til en sværere opgave, og man udvikler sig bedst ved at lære af de fejl, man laver.

Holdstørrelsen vil være begrænset, da det giver størst mulighed for udvikling og kendskab til den enkelte. Det vil være en fordel, for jer.

Den praktiske undervisning i lukket manøvreplads og køreteknik vil foregå på køreteknisk anlæg i Randers

  • Køreteknisk anlæg, Jomfrulykken 23.